Roun chanté Débòt

 

Flèr rouj

 

“ Moulala roun, dé, trwa ”

 

Réfren :

Moulala roun, dé, trwa
Moulala pa bon pou fanm dansé

ou
Moulala roun, dé, trwa
Moulala pa bon pou moun dansé

Séparation

 

Moulala roun, dé, trwa
Moulala pa bon pou fanm dansé

Moulala roun, dé, trwa
Moulala pa bon pou moun dansé

Moulala moulala kréyòl
Moulala pa bon pou fanm dansé

Moulala roun, dé, trwa
Moulala pa bon pou moun dansé

Si mo té ganyen mo ti fanm
Mo pa voyé’l dansé moulala

Moulala roun, dé, trwa
Moulala pa bon pou moun dansé

Si mo té gen mo ti madanm
Mo pa té voyé’l dansé lala

Moulala roun, dé, trwa
Moulala pa bon pou moun dansé

Moulala moulala siwo
Moulala a roun dansé kréyòl

Moulala roun, dé, trwa
Moulala pa bon pou moun dansé

Moulala moulala siwo
Moulala pi dous pasé anyen

Moulala roun, dé, trwa
Moulala pa bon pou moun dansé

Madanm-an mété so fi dèrò
Pou lapéti roun moulala

Moulala roun, dé, trwa
Moulala pa bon pou moun dansé

Barfleur

© 2010-2021 Kaseko.fr | Contact Webmaster